Dnes je pondelok, 24.január 2022, meniny má: Timotej
Čas čítania
4 minutes
Zatiaľ prečítané

Mimoriadne zastupiteľstvo mestskej časti Staré Mesto

máj 22, 2019 - 16:27
Na minulotýždńovom mimoriadnom zastupiteľstve mestskej časti Bratislava-Staré Mesto poslanci miestneho zastupiteľstva neprijali súhlasné stanovisko k návrhu všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta o dočasnom parkovaní a k dodatku štatútu hlavného mesta. Prijali však súhlasné stanovisko k dodatku k štatúto hlavného mesta o zavedenií nízkoemisných zón, aj napriek tomu, že vačšina poslancov za Team Vallo opustila rokovaciu sálu hneď po hlasovaní o parkovacej politike.
Foto: 
internet

Parkovacia politika

Starostka Zuzana Aufrichtová na začiatku rokovania vyjadrila svoju podporu parkovacej politike a schváleniu súhlasného stanoviska aj napriek tomu, že v niektorých veciach ešte prebiehajú s mestom rokovania. 

Na návrh poslanca Borisa Ažaltoviča bol prijatý pozmeňovací návrh v ktorom zastupiteľstvo žiada primátora zabezpečiť zverejnenie finančnej analýzy, ktorá bola použitá na na vypracovanie návrhu rozdelenia príjmov z výnosu, dopracovanie návrhu dodatku na základe pripomienkok mestských častí a verejnej diskusie a predložiť ho v dopracovanej verzii na opätovné pripomienkovanie mestským častiam a na verejnú diskusiu v septembri 2019. Dalej žiadajú primátora zabezpečiť vypracovanie a zverejnenie pasportizácie parkovacích miest a analýzy dopadu zavedenia parkovacej politiky.

„Nemáme dosť podkladov na to, aby sme vedeli zahlasovať za tento návrh. Chýba finančná analýza, dopadová štúdia,“ povedal Ažaltovič a dodal, že materiál možnouž nikdy na stôl nedostanú. „Myslím si, že zastupiteľstvo je na to, aby sa diskutovalo a kolegovia z Team Vallo nám to pravidelne pripomínajú. A myslím si, že je dobré, aby sme to dostali na stôl ešte raz,“ dodal.

Prijatiu pozmeňovacieho návrhu a následného uznesenia predchádzala pomerne búrlivá debata. 

„Mne sa nepáči také podsúvanie, že ak máte nejakú pripomienku, tak ste proti parkovacej politike,“ povedal poslanec Tomáš Ziegler.

„Podporujem veľmi túto reguláciu. Avšak tá rýchlosť a bezhlavosť mi na tom prekáža. Tá rýchlosť a nedostatok tvrdých dát v tých podkladoch,“ povedala poslankyňa Viera Satinská.

Poslanec Gruska zdôvodnoval časový stres, ktorý je pri zavádzaní parkovacej politiky: „ Ja som roky sledoval, ako občan debaty o parkovacej politike a čudoval som sa ako je to možné, že sme jediné mesto, ktoré nemá parkovaciu politiku. Chcel by som povedať, že my sme pod časovým stresom. Minister dopravy chystá pre Staromešťanov spustenie R7, ktorá privedie ďalšie autá do Bratislavy s tým, že obchvat nebude dokončený. My keď neurobíme nejaký krok táto situácia sa dramaticky zhorší.

„Diskusia a pripomienky sú úplne sú na mieste. Zároveň však je potrebné dodať – ja som konzultoval pripomienky, ktoré máme na stole na schválenie. Každý mi povedal, že sú to relevantné veci, ktoré budú predmetom zapracovania do parkovacej politiky. Podstatné je aby táto diskusia nezastavila proces zavádzania parkovacej politiky,“ povedal poslanec Adam Berka, podľa ktorého je miera informovanosti obyvateľov dosť vysoká. „My teraz máme jeden a pol roka na cizelovanie tejto parkovacej politiky,“ dodal Berka.

Vicestarostka Martina Uličná poznamenala: „Návrh poslanca Ažaltoviča nehovorí nič o zastavení parkovacej politiky, len o oddialení rozhodnutia. Dovolila by som si informovať, že dnes bolo zastupiteľstvo vo Vrakuni, ktoré tiež odložilo rozhodnutie na neskôr.“

Polanec Palko pripomenul príslovie „dvakrát meraj a raz rež“ a skonštatoval, že mesto chce od mestských častí bianko šek a že podľa neho to je nedorátané, nezmerané a preto nemôže za tento návrh hlasovať.

V diskusii vystúpila aj viceprimátorka Táňa Kratochvílová: „Máme za sebou množstvo diskusií, možstvo prezentácií a tie nám hovoria, že parkovacia politika ľudí spája. Staré Mesto má parkovaciu politiku už zavedenú a nie je to pre obyvateľov nič nové.“ Povedala, že čas zapracovať pripomienky bude, keďže VZN bude zverejnene a priestor na vyjadrenie sa VZN budú mať tak obyvatelia, ako aj mestské časti. VZN bude zverejnené od 22. mája do 31. mája 2019.

Poslanec Ažaltovič nespochybňuje primátorov dobrý úmysel. „Ja si naozaj nemyslím, že primátor má zlý úmysel. Mne vôbec nebude vadiť, keď 25. mája zverejnia návrh VZN a môžeme sa tu o týždeň na to stretnúť. Pre mňa je to taká dôležitá téma, že tu kvôli tomu budem sedieť aj každý týždeň,“ povedal Ažaltovič.

Poslanec Mikulášek potom navrhol vlastný pozmeňovací návrh k uzneseniu, v ktorom by v odporúčaní boli zohľadnené všetky návrhy z pôvodného pozmeňovacieho návrhu poslanca Ažaltoviča s tým, že sa ponechá súhlasné stanovisko s VZN aj s Dodatkom. „Počul som tu viaceré výtky k tomu, ako je to realizované a body, ktoré vás trápia. To predsa ale vieme vyriešiť tým, že dáme do stanoviska podmienky, ktoré ste prezentovali. Tie podmienky, ktoré vás trápia by boli súčasťou súhlasného stanoviska,“ povedal Mikulášek.

Poslanci potom hlasovaním prijali pozmeňovací návrh  poslanca Ažaltoviča a hlasovaním prijali takto pozmené uznesenie a teda vyjadrili nesúhlas s návrhom VZN mesta a nesúhlas s dodatkom k štatútu hlavného mesta. (8 proti, 1 sa zdržal, 13 za).

„Rýchlosť doby ktorá bola na súčasné spracovanie parkovacej politiky, mne ako starostke nedala mandát a odpovede svojim poslancom k tomu aby som vedela politicky vyjednať súhlasné stanovisko. Rozhodla som sa ako zodpovedný štatutár pretože si uvedomujem, že parkovaciu politiku je nutné zaviesť predostrieť svoj pohľad na to že treba byt veľkorysý k Bratislave a som za parkovaciu politiku ale keďže tieto detailné odpovede som poslancom nevedela dať, nechala som voľnú slobodnú vôľu poslancom zastupiteľstva – myslím, že to bolo veľmi seriózne. A nie je to žiadna tragédia. Parkovacia politika bude predložená mestskému zastupiteľstvu, kde pokiaľ tieto požiadavky Starého Mesta budú zohľadnené, Staré Mesto podporí parkovaciu politiku,“ reagovala starostka Zuzana Aufrichtová po skončení miestneho zastupiteľstva.

Nízkoemisné zóny

Ďalším bodom programu mimoriadneho zastupiteľstva bolo schválenie súhlasného stanoviska k dodatku štatútu hlavného mesta o zavedení nízkoemisných zón. Poslanci za Team Vallo sa prerokovania tohto bodu takmer všetci nezúčastnili – ostali iba dvaja – Petra Hitková a Tomáš Dentico.

„Mesto Bratislava pokiaľ chce prijímať reálne opatrenia na ochranu ovzdušia musí reagovať na možnosti, ktorí nám z EU prichádzajú na zriaďovanie nízkoemisných zón,“ uviedla starostka Zuzana Aufrichtová.

Poslanec Palko vyjadril svoj nesúhlas so zavádzaním nízkoemisných zón. Poslanec Ažaltovič na to reagoval: „Tento návrh podporím z jednoduchého dôvodu, ak nebude takáto zmena štatútu, vykonávať takúto kompetenciu bude hlavné mesto. Zo zákona. Ak v štatúte zadefinujeme, že to bude kompetenciou mestských častí, budú ju vykonávať mestské časti.“

 

 

- - Inzercia - -