Dnes je pondelok, 13.júl 2020, meniny má: Margita
Čas čítania
3 minutes
Zatiaľ prečítané

Rozhovor s odborným garantom poroty Veľvyslanectva mladých Jurajom Miškovom

máj 25, 2020 - 14:00
Princípom projektu je vytvorenie pozície „Veľvyslanec mladých“ na Slovensku. Študent menovaný do tejto čestnej funkcie bude pôsobiť ako zástupca názorov mladých ľudí (študentov) žijúcich na Slovensku a dostane možnosť realizovať svoj vlastný projekt. Projekt vytvára podmienky pre študentov, ktorí sú nadaní a majú potenciál, pre nadviazanie nových kontaktov. Tie im neskôr môžu dopomôcť pri uplatnení sa na trhu práce, ale tiež v kariérnom rozvoji na území Slovenska ako aj zviditeľnenie našej krajiny v zahraničí.

Prvý workshop sa uskutočnil 12. 9. 2019 v divadle A. Bagara v Nitre za účasti rektora Univerzity Konštantína Filozofa Prof. RNDr. Libora Vozára, CSc., kde bola prerokovaná spolupráca so školou a účasť študentov na tomto projekte. 8. novembra 2019 sa pod záštitou primátorky mesta Zvolen Ing. Lenky Balkovičovej uskutočnil druhý workshop venovaný stredoškolákom a vysokoškolákom

Študentom sa prihovorili riaditeľ Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici Marcel Pecník, exminister Juraj Miškov, ako aj riaditeľka vydavateľstva STAR production a autorka projektu Mária Reháková. 11. novembra 2019 sa pod záštitou doc. Mgr. art. Matúša Oľhu, PhD.,prorektora pre rozvoj, investičnú a projektovú činnosť Akadémie umení v Banskej Bystrici stretli tvorcovia projektu so študentmi. Keďže budúci rok sa bude niesť v znamení 200. výročia narodenia Andreja Sládkoviča, s ktorého menom sa spája aj jeden z úspešných projektov vydavateľstva, študenti Akadémie umenia sa rozhodli pripraviť aj projekt venovaný tomuto velikánovi slovenskej ľubostnej poézie.

Projekt je určený študentom stredných a vysokých škôl.  Súčasťou projektu je aj prezentácia škôl víťazných projektov. Uzávierka prihlášok a projektov bola 15.marca 2020.

Verejná obhajoba projektov v cudzom jazyku za účasti odbornej poroty bude 18. júna 2020.

Téma pre stredné školy: Kultúrno-spoločenský alebo ekonomický rozvoj tvojho mesta či okolia

Téma pre vysoké školy: Zlepšenie ekonomickej situácie v oblasti hospodárstva, zdravotníctva a turizmu na Slovensku

page12image65457200

Ako prebiehal výber a rozhodovanie o projektoch?

Prvým a najvýznamnejším kritériom pre výber práce na zoznam finalistov je u mňa originalita, inovatívnosť. Ak sa nemýlim, je to už môj piaty ročník v pozícii odborného garanta Veľvyslanectva mladých, takže sa snažím zakaždým vybrať projekty, ktoré prinášajú niečo nové. Ďalšími kritériami sú spoločenská prospešnosť, realizovateľnosť, financovateľnosť a udržateľnosť. Tento rok sa nám už podarilo študentov metodicky usmerniť, takže spracovanie projektov dostalo aj rovnakú formálnu štruktúru. Rozhodovanie je náročné, nakoľko postúpiť do finále môžu iba tí najlepší, kvalitných prác je veľa a často rozhodujú “milimetre”. 
Zohrala rolu pri rozhodovaní vaša emotívnejšia alebo racionálnejšia časť?
Nedokážem vylúčiť pri rozhodovaní emócie, nakoniec každé hodnotenie je do veľkej miery subjektívne. Snažím sa však o štrukturované a racionálne posúdenie všetkých prác. Mojim cieľom je vybrať do finále tie najlepšie práce a porota zložená z odborníkov nech rozhodne o víťazoch.
Prekvapilo vás niečo pri posudzovaní projektov?
Kvalita prác, ktorá stúpa každým rokom. Obsahovo, aj formálne. Študenti už celkom dobre chápu nutnosť postulovania cieľa, východísk, definovania problému, návrhu riešenia, ako aj zabezpečenia zdrojov financovania.
Aký ste boli vy študent?
Lenivý a zameraný na výsledok :) A vďaka lenivosti som vždy hľadal a našiel najefektívnejšiu a najjednoduchšiu cestu k cieľu z pohľadu vynaloženej energie. Alebo jednoduchšie povedané. Skôr, ako som sa do čohokoľvek pustil, najskôr som silno premýšľal, ako dosiahnuť to, čo potrebujem s najmenšou námahou.
Keď porovnáte svoju generáciu a generáciu mladých ľudí v súčasnosti, vidíte tam rozdiely? V čom najviac?
Často mi u mladých ľudí chýbajú sny, ciele a motivácia. Mnohí z nich žijú vďaka rodičom (a prosperujúcej ekonomike) v relatívnom blahobyte a v ilúzii, že sa nemusia o seba postarať sami. Samozrejme, veľká česť výnimkám. Na druhej strane, veľmi pozitívny je záujem mladých ľudí o okolie a prostredie, v ktorom žijú. Prejavuje sa to, napríklad, silnejším aktivizmom vo vzťahu k životnému prostrediu. Dnešní mladí ľudia sú “zelenší” ako bola moja generácia. 
Prečo je podľa vás vzdelanie dôležité?
Spoločnosť prechádzala rôznymi fázami vývoja a dnes žijeme v digitálnom veku. Svet okolo nás sa mení oveľa rýchlejšie ako kedykoľvek predtým a kladie vyššie nároky aj na naše vzdelávanie. V budúcnosti budú potrebné úplne nové zručnosti a šancu adaptovať sa a uspieť v novom svete budú mať iba tí, ktorí sa neprestanú vzdelávať. To, čo sme vedeli včera, nemusí už zajtra stačiť.

- - Inzercia - -